Visió global del funcionament

../_images/overview.png

Accés a la xarxa

El primer que succeeïx quan un nou node (sigui regular o segellador), es vol connectar a la xarxa és cercar on connectar-s’hi. Al éssser una xarxa P2P, no hi ha un servidor central, hem de cercar els altres nodes o peers.

Per a fer-ho, demana als bootnodes existents, que seria la única figura central disponible coneguda, quins participants hi ha en aquesta per a connectar-se a ells.

Al fer-ho, els bootnodes s’apunten que aquest nou node acaba de formar part de la xarxa, per indicar als futurs nodes que vinguin l’adreça d’aquest junt amb la dels anteriors.

Sincronització de la xarxa

Un cop el node s’ha unit a la xarxa, comença a demanar blocs des de l’últim punt on s’hi va quedar. Si és un nou node, aquest punt serà el bloc 0, el bloc gènesis, on es defineix el començament de tota blockchain.

No només descarregarà una còpia de la blockchain, sinó que també comprovarà que els blocs s’hagin signat pels segelladors autoritzats, i les transaccions siguin vàlides. D’aquesta manera permetem la comprovació automàtica i independent de les dades de la blockchain

Ús de la xarxa

Un cop tenim el node sincronitzat a l’últim bloc disponible, ja podem fer-ne ús. Per a fer-ho, haurem d’habilitar la interfície JSON/RPC per a fer crides amb el protocol RPC estàndard de Ethereum cap al node.

Nota

Les imatges de Docker dels nodes ja venen configurades per habilitar la interfície RPC per defecte. Només s’ha d’exposar el port 8545.