Ús de la xarxa

Per a usar la xarxa, podem fer-ho de la mateixa forma que a la xarxa principal, tenint en compte que ens hem de connectar a un node de la xarxa de Block Valley i que canviarà l’identificador de xarxa.

Aqui trobareu tota la informació per poder tenir un node de la xarxa i per poder usar-la.