Paràmetres de la xarxa

Per a formar la xarxa permisionada, però, hem hagut de escollir uns paràmetres diferents de la xarxa principal d”Ethereum. Bàsicament, els canvis d’aquests paràmetres són els següents:

Paràmetre Xarxa principal Block Valley
Consens

Proof of Work

Algorisme Ethash

Proof of Authority

Implementació Clique

Periode de blocs

15 segons

Flux constant

0 segons

Només quan hi ha transaccions

Identificador de la xarxa 1

2383

Xarxa de proves enclar

Portes d’accés a la xarxa Hard-coded als clients de Ethereum

Definits als fitxers de configuració

(i a les imatges de Docker)

Moneda

Ethers

Generació en cada bloc

Block Valleys Andorrans (BVA)

Generació al gènesis

Als següents capítols de la documentació, detallarem la decisió dels paràmetres de la xarxa Block Valley, comparant-los amb la xarxa principal.