Periode de blocs

El periode de blocs determina cada quan s’afegirà un nou bloc a la blockchain.

A la xarxa de Ethereum, amb el sistema de Proof of Work, el mecanisme està configurat per a que la dificultat d’aquest faci que surtin blocs amb un període de 15 segons. És a dir, un bloc nou cada (aproximadament) 15 segons.

A la nostra xarxa, proposem també seguir amb un període de 15 segons per bloc, afegint una peculiaritat. Donat que la xarxa és possible no sigui activa lo suficient com per afegir un nou bloc de transaccions cada 15 segons, volem evitar blocs buits.

Per això, proposem que els segelladors només segellin quan detectin transaccions a la xarxa que han d’ésser validades. D’aquesta manera si en un espai de temps no hi ha activitat a la xarxa, els segelladors no afegiran nous blocs a la blockchain, reduint així la mida d’aquesta.

Nota

Un bloc buit ocupa, en format descomprimit, 606 bytes.