Moneda de la xarxa

A Ethereum, existeix una moneda nativa, els ethers, que s’usen com a moneda per transmetre valor i com a mètode de pagament de les comisions de cada transacció de la xarxa.

Denominació

A Block Valley, també tindrem aquesta moneda nativa, que pasarem a anomenar Block Valleys Andorrans (BVA)

Nota

Les subunitats s’anomenaran igual que les de Ethereum

http://ethdocs.org/en/latest/ether.html

Emissió de moneda

Donat el mecanisme de consens de Proof of Authority, no cal incentivar els segelladors amb nova moneda. Els segelladors voluntariament participen en la xarxa. Per tant, cada bloc que es generi no generarà noves unitats de moneda, a diferència de la xarxa principal de Ethereum

Important

L’emissió de moneda, doncs, és fixada, un cop, i a l’inici de la xarxa.

Al primer bloc, l’anomenat bloc gènesis o genesis block es precarreguen un donat nombre de comptes amb un donat nombre de BVAs.

Ús de la moneda

La moneda, igual que els ethers a tota xarxa Ethereum, serveix no només per transferir valor si aquesta en té, sinó també per pagar les comisions de les transaccions emeses a la xarxa.

En el cas de Block Valley, la moneda ens servirà per controlar l’ús que s’en fa de la blockchain:

  • Tal i com s’ha descrit a l’apartat anterior, a l’inici de la blockchain es precarreguen uns determinats comptes amb un determinat nombre de BVAs
  • En el moment que algú vulgui participar a la xarxa, haurà de sol·licitar BVAs per poder moure aquests BVAs a un altre usuari o per crear contractes intel·ligents o smart contracts.
  • Sense BVAs ningú pot participar activament a la xarxa, doncs no podrà pagar les comissions de les transaccions que cal fer per participar-hi.

Per tant, a través de la gestió dels comptes inicials de BVAs, podrem controlar qui són de la xarxa. Per exemple, podrem requerir que abans d’obtenir BVAs calgui demostrar l’identitat de l’usuari.

D’aquesta manera evitem fraus alhora d’obtenir BVAs i en podem contrar el seu ús indegut.

Nota

Ara per ara, els BVAs de la primera xarxa de proves, enclar, estàn en un compte a expenses de decidir la política d’ús de la xarxa.